LRBW Wooncorporaties
Logo LRBW

Inkoop / Contract beheer

 

Een helder en gestructureerd inkoop en inkoopbeleid (proces) is de basis voor een transparant en verantwoorde inkoop.
Als kapstok voor beslissingen, duidelijkheid binnen afdelingen, controle, beheersbaarheid en kostenvermindering!

 

Hiervoor wordt LRBW Wooncorporaties direct door wooncorporaties benaderd of, door onze brede vakinhoudelijke expertise en praktische ervaring binnen inkoop en inkoopmanagement, door “intermediairs” ingezet.

 

Wij zijn landelijk actief met het (tijdelijk) ondersteunen, initiëren, het opzetten of professionaliseren van inkoop afdelingen én het uitvoeren van inkoop inventarisatie- en beoordelingstrajecten.

 

Onze resultaten leveren u op:

·         Zicht en inzicht op uw inkoop afdeling

·         Besparingen op de inkoop uitgaven

·         Commerciele verantwoordelijkheid

·         Duidelijke doelstellingen en verwachting

·         Pro-actieve cultuur

·         Verbeterde inkoopkwaliteiten

·         Verbeterde communicatie en (onderlinge) samenwerking

·         Verbeterde reputatie van uw inkooporganisatie

 

Doordat LRBW Wooncorporaties enerzijds zelf de brede vakinhoudelijke inkoop expertise in huis heeft, anderzijds omdat onze werkwijze gericht is op onze uitgebreide kennis en ervaring van interne organisatie en bedrijfsvoering.

 

Want uit de praktijk blijkt dat handelingen en kosten vaak zijn versnipperd, niet of nauwelijks bekend of zijn gespecificeerd en in hun totale omvang nauwelijks zichtbaar, controleerbaar en beheersbaar.

 

Nog vele voordelen zijn hierbij te behalen zijn!

Diagram