LRBW Wooncorporaties
Logo LRBW

Vastgoed / Huisvesting / Verhuizing

 

Verbouw, onderhoud, renovatie en verhuizing, …….eindelijk een ruimte om goed te kunnen werken…………….

Dit kunnen plezierige vooruitzichten zijn, maar vormt vaak een grote belasting voor een woningcorporatie die ermee te maken krijgt.

 

LRBW Wooncorporaties kan hierbij uw toegevoegde waarde betekenen. Het is ons werk, onze passie, onze expertise!

 

Dit doen wij vanuit een brede technische kennis, ervaring en achtergrond in combinatie met onze ervaring op het gebied van interne organisatie en bedrijfsvoering, projectmanagement én het kennen van intern- en externe factoren.

 

LRBW Wooncorporaties:

§ Uitvoeren van project inventarisatie en voorbereidingen (wens en verwachting, gebruik, benutting en bezetting)

§ Opstellen van Plannen van Aanpak (w.o. planning, werkzaamheden, taak- verantwoordelijkheden, kosten en risico’s)

§ Opstellen en coördinatie van verbouwplannen (w.o. bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig, data- en

telecommunicatie en installatietechniek)

§ Opstellen en coördinatie van verhuis-en inrichtingsplannen, (w.o. vlekken- en wandenplan, inrichtingstekeningen)

§ Coördinatie of uitvoeren van inkoop-en aanbesteding trajecten. Projectcontrolling

§ Centraal aanspreekpunt en troubleshooter voor organisatie, medewerkers en externen

§ Opzetten van een service- en communicatietraject (w.o. een nieuwsbrief, klant- en klachtenmanagement)

§ Coördinatie en uitvoering van nazorg. Projectevaluatie

§ Project oplevering en overdracht

§ Facility management als ondersteuning en overgang naar uw organisatie


Wij sturen op resultaat, leiden projecten met vakinhoudelijke expertise, doelgericht en in nauw overleg met opdrachtgever.

En worden hiervoor direct door corporaties benaderd of, door onze inhoudelijke ervaring, door “intermediairs” ingezet.

 

Vanwege het projectmatige karakter en inhoudelijke kennis en ervaring binnen Facility, Project en Technisch Management.

Diagram